Sprawozdanie nauczyciela stażysty wychowanie fizyczne

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. - Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.§ 21.. 4.Stażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzyst…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt