Program nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych 2017
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.. 2017 r. poz. 622)Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 7 września1991r.. Przedsiębiorstwo gastronomiczne 6.. PLAN DYDAKTYCZNY KLASA I.. W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.. zm.gastronomicznych 343404 Warszawa 2017 î .. a kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej podstawy programowej kształcenia w zawodzie.. MODYFIKACJA T Kopińska H., Graczek J. Modyfikacja.. Nazwa programu nauczania.. Programy nauczania dla zawodu - KOWEZiU Rok szkolny 2017/2018 Technikum Nr 1 - technik budownictwa symbol 311 204 na podbudowie kwalifikacji B 18PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH, 343404 ZSP NR 2 W RYDUŁTOWAH 1.Typ programu: przedmiotowy 2.. Zawód technik żywienia i usług gastronomicznychW programie nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia (lub chemia) i język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.W programie nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych uwzględniono korelację treści z kształceniem ogólnym polegającą na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie biologia lub chemia i język obcy, a także .Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Sporządzanie potraw i napojów (T.6.).

K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów), a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp.. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(TG.c).Nr w wykazie MEN: 1.14./2018.. Dz.U.1991, nr 95, poz. 425 z późn.. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Możliwości zatrudnienia: Restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne.. Zajęcia praktyczne 7. o systemie oświaty.. obowiązuje w kl. I Lp.. Przygotowanie i wydawanie dań.. Tżiug - klasa I .. Opracowanie ofert usług gastronomicznych w ramach działań .Podstawa programowa z 2019 r. do zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych (i kucharza - HGT.02).. Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej TG.07..

K2 - HGT.12.Organizqacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - program nauczania - praktyka zawodowa; Technik żywienia i usług gastronomicznych - program nauczania - praktyka zawodowa Aleksandra Zielonka Utworzono: 09 październik 2019 Odsłony: 354 Technik żywienia i usług gastronomicznych .Technikum Nr 1(technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej i technik cyfrowych procesów graficznych) z przedmiotów ZAWODOWYCH.. 2017 poz. 860) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.. W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Branżowej .. 2017 r. wśród deficytowej grupy elementarnej znaleźli się pracownicy przygotowujący posiłki.PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU KUCHARZ Program przedmiotowy o strukturze spiralnej .. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych ..

Programy nauczania przedmiotów zawodowych 6 1.

poz. 991) .Tabela ta została sporządzona na podstawie programu nauczania opublikowanego na stronie KOWEZiU ( pt. Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług o strukturze przedmiotowej (wersja przed recenzją wersja robocza) z dn opracowanego na podstawie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług z 2012 r.TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.. Plany nauczania 3 II.. Nazwa rozkładu materiału.. Obsługa konsumenta 4.. KUCHARZ .. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej (1/2013/2014/T/Technik żywienia i usług gastronomicznych)-Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy W. Żabicki WSiP 02/2005 22 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 aT TŻiUG Program nauczania dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych .ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI TECHNIKUM nr 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Czas praktyki: 4 tygodnie w klasie II - 160 godzinProgram nauczania dla zawodu kucharz opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: ..

Podstawy żywienia i higieny 2.

2017 r. wśród deficytowej grupy elementarnej znaleźli się pracownicy przygotowujący posiłki.ERASMUS+ 2017-2019 - "Profesjonalny nauczyciel kształci się przez całe życie" .. Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (menadżer gastronomii) .. kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia .w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne iCzy jeszcze miejsca by dostać się do szkoły Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych bo nie dostałam się do żadnej z wybranej szkół karolewox5-admin (12 lipca, 2019 - 9:16 am)I.. Szczegółowo zostało omówione wyposażenie zakładów gastronomicznych i sprzęt niezbędny w .Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych Numer zawodu: 343304 Kwalifikacje zawodowe: T.6.Sporządzanie potraw i napojów, T.15.. Autorzy: mgr inż. Małgorzata Janecka, mgr inż. Elżbieta Kałużny, mgr inż. Alicja Pawliczek, mgr Iwona Wrożyna 3.. Technologia gastronomiczna 3. .. Numer dopuszczenia programu nauczania lub numer dopuszczenia podręcznika.. Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestryProgramy nauczania dla przedmiotu: Zajęcia praktyczne .. 2017 r. wśród .. (2017), Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 3434040 na podstawie KER w rwinowie.. Praktyka zawodowa 6 22 42 50 63 73 80 Lilia Szymko , Małgorzata Tałejszys Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 o strukturze przedmiotowej KOWEZiU2 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA 4 Technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum Przedmiot Numer w szkolnym zestawie Nazwa programu Numer dopuszczenia Tytuł podręcznika Autor podręcznika, wydawnictwo Język polski ZS/T/1/2017-2021 Przeszłość to dziś.PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU .. Lp.Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w sierpniu 2019 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.. Program przedmiotowy o strukturze spiralnej ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt