Plan rozwoju osobistego i zawodowego
2.Artykuł z zasobów e-mentora: Rozwój zawodowy - motywy podejmowania aktywności uczenia się.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2013Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.. Ten osobisty plan rozwoju to mapa drogowa, dzięki której można wizualizować ten proces, który prowadzi cię od bieżącej sytuacji do pożądanego stanu.. Jest to niezmiernie ważne, by wiedzieć jakie przekonania i/lub działania wspierają Twój rozwój, byś mógł z powodzeniem i łatwością zarządzać sobą, własnym czasem, własną motywacją, planami, projektami, a .Chociaż te główne cele mogą wydawać się trudne do osiągnięcia, to jednak możemy je zrealizować jeśli stworzymy prosty plan kariery.. Musi być elastyczny i reagować na zmiany w zawartości treści pracy na stanowiskach oraz w zmieniających się potrzebach zarządzania.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. Ten podcast, którego autorem jest Lewis Howes, zagłębia się w rozwój osobowości i umiejętności .Trzy kroki do sukcesu, czyli Twój osobisty plan rozwoju..

Plan rozwoju osobistego ucznia i pracownika.

Aby uzyskanie dobrych ocen było możliwe, to taką naukę należy bardzo dobrze zaplanować.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO - strategia własnego rozwoju na 3-5 lat Author: Your User Name Last modified by: Your User Name Created Date: 9/23/2013 9:53:00 AM Other titles: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO - strategia własnego rozwoju na 3-5 latPrzykładowy plan rozwoju osobistego.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. W każdej chwili musi proponować przynajmniej dwie (alternatywne) możliwości rozwoju, aby nie powstało tzw.Enrique Meseguer.. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Mając jasny i skuteczny plan rozwoju zawodowego będziesz mogła zmienić ścieżkę kariery lub osiągnąć upragniony cel na obecnej ścieżce.zawodowej Planowane przesunięcia kadrowe muszą być logicznie ze sobą powiązane..

Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Published on July 4, 2016 July 4, 2016 • 19 Likes • 1 CommentsIndywidualny Plan Rozwoju Pracownika - Wprowadzenie.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. - Zapoznanie się z takimi dokumentami jak .Plan rozwoju zawodowego mgr Dominiki Dryka nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Pile ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 roku Czas trwania stażu: Bardziej szczegółowo .z planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.. Rozwój osobisty nie ma jednoznacznej definicji - spontanicznie badani wymieniają wiele określeń, a co trzecia osoba w ogóle nie potrafi określić, czym jest dla niej rozwój osobisty.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PLPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r..

Wrzesień Plan rozwoju zawodowego.

Dziedzina rozwoju osobistego, a także same programy rozwojowe uległy pewnym zmianom w ciągu ostatnich dwóch dekad.Zarządzanie edukacją jest w dzisiejszych czasach, tym co rozwój osobisty i rozwój zawodowy mają ze sobą wspólnego.. Był to czas rozwoju osobistego, dydaktycznego i wychowawczego jako nauczyciela.. Indywidualny Plan Rozwoju Pracownika w powszechnym rozumieniu oznacza konkretną listę działań, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji pracownika.. PDP zawiera zwykle oświadczenie o swoich aspiracjach, .Osoby, które działają zgodnie z Planem Rozwoju Osobistego, każdego dnia realizują zaplanowane przez siebie działania, osiągając cele długoterminowe, takie jak: budowa domu, zatrudnienie pracowników w firmie, awans poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie swoich dochodów czy realizacja wymarzonych podróży.Jednym ze sposobów planowania rozwoju osobistego i zawodowego jest sprawdzenie różnych książek, artykułów i podcastów dotyczących samorozwoju.. Rozpoczęcie stażu: 1 września 2011 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Każdy uczeń powinien się rozwijać w szkole.. Zanim zaczniesz opracowywać strategie rozwoju, powinieneś zapoznać się z umiejętnościami, które pozwolą ci realizować plan rozwoju z większą precyzją i pasją..

Plan rozwoju osobisUmiejętności rozwoju osobistego i zawodowego.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. cit., s. 74 Zakres przedmiotowy rozwoju zawodowego wi ąŜe si ę ści śle z potencjałem pracy, który oznacza pewien zakres mo Ŝliwo ści, zdolno ści, sprawno ści, tkwi ący w ludziach,Rozwój osobisty jako ważny aspekt życia pozazawodowego wymienia 4% badanych, a wśród najmłodszych (do 24 r.ż.). Jeden świetny przykład można znaleźć w popularnym podcaście School of Greatness.. E-mentor - internetowe czasopismo poświęcone nastepującym zagadnienion:e-learning, czasopismo, sgh, szkoła główna handlowa, internetowe czasopismo, e-mentor, nauczanie przez internet, kształcenie ustawiczne, metody kształcenia, formy kształcenia.Poprzez realizację powyższych działań starłam się podnieść jakość własnej pracy i szkoły oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.. - Prowadzenie dzienników lekcyjnych.. nawet 18%.. OstródaWszystko na temat 'rozwój osobisty i zawodowy'.. Pamiętaj, że Twój Osobisty Plan Rozwoju jest aktywnym dokumentem.. Zwykle takie plany są częścią programów rozwoju talentów, mogą być również następstwem sesji Development Center.Rys.. Źródło: T. Listwan, op.. Nie zawsze jest to takie proste, biorąc pod uwagę ogromną ilość materiałów, książek, podręczników, które muszą przetrawić.. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.Celem realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego jest uzyskanie przeze mnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004 § 1. p.1-4 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz osobisty .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Mówi się, że „cel bez planu jest tylko życzeniem".. - Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ .. mgr Andrzeja Wawrzyniaka.. Dlatego też cele krótko-, średnio- i długoterminowe można zmienić i należy je regularnie weryfikować, aby upewnić się, że są nadal odpowiednie.Wzrost wewnętrzny i ewolucja osobista wynikają z wewnętrznej motywacji, gdy z własnej inicjatywy podejmujesz decyzję dotyczącą celu, który chcesz osiągnąć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt