Czy antygona miała rację sprzeciwiając się kreonowi rozprawka
Tragedia przedstawia sytuację bez wyjścia, dlatego uważam, że racja stoi częściowo po stronie Antygony, a częściowo Kreona.Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. W swojej pracy zastanowić mam się nad tym kto miał racje: Antygona czy Kreon.. Chór starców to głos doradczy, ale nie decydujący.. Antygona czy Kreon?. W poniższej pracy przedstawię swoje argumenty dotyczące sprawy.. Możliwe jest, że walka zbrojna jest jedyną drogą do uzyskania niepodległości.. Kierowała się tym, co podpowiadało jej serce.. Trudno mi w tej chwili jednoznacznie sprecyzować pogląd wobec tego problemu.. Antygona, czy Kreon ?. Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego brata i nie chcąc narazić się bogom,złamała zakaz władcy Teb.… Czytaj dalej →Drugi model rozprawki (obowiązujący przy rozprawkach z hipotezą) 1.. Ismena zwyczajnie boi się o życie a Kreon boi się o autorytet.. Poza tym Kreon pozwolił sobie na to, by uwieść się urokowi władzy i sile, jaką dają mu jego własne prawa.Antygona zaś kieruje się prawami boskimi i własnym sumieniem.. Władca oburza się i nie przyznaje mu racji.Antygona pochowała brata - zdrajcę, a Kreon zmuszony został do skazania jej na śmierć.. Sugeruje Kreonowi niewłaściwość zakazu.. Nie są oni zmuszeni wybierać między dobrem… Czytaj dalej →Kto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor..

... że Antygona miała być przyszłą synową władcy.

Zacznę od argumentów przemawiających za racją Antygony.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziKreon nie potrafił zrozumieć jej racji, bo kieruje się wyłącznie rozumem.. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona.87% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. 3,071 wizyt.. Z jednej strony, król nie patrząc na jakiekolwiek powiązania .Kreon i Antygona są najbardziej tragicznymi postaciami dramatu Sofoklesa pt."Antygona".. Nie .Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.Racje miał Kreon, czy Antygona?. POSTAWIENIE TEZY.. Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz .W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na dotkliwą karę.Ismena przyznaje Antygonie rację, ale powstrzymuje się od czynów..

Uważam, że rację w sporze miała Antygona.

Wybiera modlitwę o przebaczenie i pozostaje wierna nakazowi władcy.. Antygona, jego siostra ani myślała podporządkować się mu.. Dlaczego?. Antygona uznaje taką postawę za maskowane tchórzostwo.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Wydał swój nakaz po to, by rozróżnić obu zmarłych braci: zdrajcy Polinejkesa i obrońcę miasta Eteoklesa.. Przykładowe hipotezy.. Gdyby jednak postąpiła inaczej może ominęła by ją śmierć, ale z pewnością nie kara boska.. Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. W życiu najważniejsze jest dobro bliźnich i każdy powinien postępować tak aby innym było z nami dobrze.W "Antygonie" są tacy, którzy godzą się na takie postępowanie władzy ale i tacy, którzy ostro sprzeciwiają się takim praktykom.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.Następnym władcą był Kreon, który zakazał chowania ciała agresora, pod groźbą śmierci, gdyż w jego mniemaniu był on zdrajcą.. Sformułuj własne stanowisko i rozważ je w formie rozprawki.. Autor stawia głównych bohaterów : Antygonę , Kreona , Hajmona i Eurydykę w sytuacji wyboru .. Nawet w rozmowie z Ismeną słowami ?Złymi dla synów niewiasty się brzydzę?, Kreon oświadcza, że nie chce, aby Antygona wyszła za jego potomka ..

- rozprawka +4 głosów.

Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania.. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .. Spór toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony.. - rozprawka; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata; 84% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka.Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona".. Antygona, kierując się miłosierdziem, litością i szacunkiem do praw boskich, sprzeciwiła się zakazowi Kreona.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.. Była bardzo religijna toteż bała się sprzeciwiać prawom boskim.W Antygonie Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym , sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim .. Widział przed sobą tylko osobę, która psuje jego wizerunek.. Broniąc postawy AntygonyAntygona swoim zachowaniem, złamała królewskie prawo, czyli sprzeciwiła się jego władzy.. Oboje chcieli dobrze i kierowali się swoimi uczuciami i rozumem.. Nie brał pod uwagę przyczyn, dla których Antygona pochowała Polinejkesa.Kto miał racje: Kreon czy Antygona?. W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie..

To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.

Była jedyną, która potrafiła się przeciwstawić Kreonowi, dla którego autorytet był ważniejszy od człowieka.Swoje rozważania zakończę argumentem iż Kreon nie chciał utracić swojego autorytetu wśród ludu, ponieważ mogłoby to spowodować bunt i anarchie.. Jest wiele za i przeciw, jednak będę po stronie Antygony, która zaimponowała mi swoją godną postawą.. Ponieważ podobnie jak bohaterowie muszę dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami.. Czy szczęście polega na pogodzeniu się z losem?. Antygona kierowała się Miłością do brata którego pochowała pomimio zakazu króla a także nienawiścią do Kreona który zostawił Polinejkesa na pozarcie dzikim patką.Kto miał rację?. Uważam, że powody dla których Antygona przeciwstawiła się władzy Kreona w imię honoru rodziny były słuszne i są godne szacunku.. Pochowała ona zwłoki brata, chociaż wiedziała, co ją za to spotka.Moim zdaniem w dramacie Sofoklesa ,,Antygona" racja jest po stronie Antygony, pomimo iż działa ona częściowo w celu zdobycia sławy.. Zadanie, które stoi przede mną - przyznanie racji którejś ze stron dramatu Sofoklesa - jest niezwykle trudne.. Ciężko jednoznacznie opowiedzieć się po jednaj ze stron.Kto ma racje ?. Nie należy zapominać również o tym, że ciało zmarłej osoby należy pogrzebać z należnym mu szacunkiem i nie dopuścić do tego, aby stało się żerem .Moim zdaniem w dramacie Sofoklesa,,Antygona" racja jest po stronie Antygony, pomimo iż działa ona częściowo w celu zdobycia sławy.. 2011-01-20 Czytając dramat Sofoklesa, zastanawiałem się, kto ma rację.. WSTĘP 2.. Z moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.. Zakazowi temu odważyła się sprzeciwić Antygona, siostrzenica króla i siostra zmarłego.Być może Antygona była zbyt dumna, jednak moim zdaniem racja leży po jej stronie, ujmujące jest to, ze konsekwentnie broniła swoich przekonań, potrafiła poświęcić się dla rodziny i dla religii, w którą wierzyła.. Świat prawd boskich, który tak dobrze rozumiała Antygona jest w Kreonie głęboko ukryty.Kreon kierował się przede wszystkim prawem jako sędzie a nie wujek.. Ustanowił prawo dobro jest najważniejsze,dobro przyjaciół.. 82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy?. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona.Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. Nie miał zamiaru, jej tego wybaczyć.. Antygona wolała sprzeciwić się zakazowi Kreona, niż narazić się na gniew bogów.. Antygony, czy Kreona?. Jednoznaczne zwycięstwo jednej ze stron musiało doprowadzić do tragicznych konsekwencji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt