Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych
2018-04-23 16:08:32 Chemia-Zadanie.. a) kwas solny i wodorotlenek wapnia .. 5 Zapisz równania zachodzących reakcji chemicznych w formie jonowej lub zaznacz, że reakcja .. 6 Oceń prawdziwość podanych zdań.. a)‗N2 + ‗O2 → ‗NO, b)‗P4 + ‗O2 → ‗P4O10, c)‗K + ‗H2 S → ‗K2S + ‗H2.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1.Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są następujące : a) chlor + chrom -----> chlorek chromu (III) b) żelazo + tlen -----> tlenek żelaza (II) c) siarka + sód -----> siarczek sodu To jest to zadanie.. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest następujący: a)magnez + tlen → tlenek magnezu, b)magnez + tlenek węgla(IV) → tlenek magnezu + węgiel, c)chrom + tlen → tlenek chromu(III).. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest następujący: a) żelazo + chlor → chlorek żelaza (III) Określ typ reakcji 2Fe + 3Cl2 ---> 2FeCl3 b) magnez + tlenek węgla(IV) → tlenek magnezu + węgiel 2Mg + CO2 --->2MgO + C c) tlenek azotu (I) → tlen + azot 2N2O ---> O2 + 2N2 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Grupa A 1..

Napisz ogólne równania reakcji: syntezy, analizy i wymiany.

Chemia.. a)NaOH + HNO 3 b)Na + HCl c)SiO 2 + LiOH d) Na 2 O + H 2 SO 4 e)Na 2 SO 4 + Pb(NO 3) 2 f)Al.+ Br 2 g)K 2 O + CO 2 h)N 2 O 5 + NaOH i)KOH + H 3 PO 4 j)KNO 3 + H 2 SO 4Napisz i uzgodnij równania reakcji chem.. gimnazjum-klasa-3.. Chemia.. 2013-11-06 19:23:17 Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji :) 2010-09-16 18:53:12Napisz i uzgodnij równania reakcji chem.. Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi liczbami rzymskimi w nawiasie i skąd jest ta dwójka w .Napisz równania reakcji chemicznych.. 1.wapń + tlenek węgla .Zapisz ogólne równanie reakcji, posługując się terminami substraty i produkty.. Wykonaj i zapisz dla następujących reakcji : a)równanie reakcji (uzgodnij liczbę atomów po lewej i prawej stronie reakcji) b)opis słowny równania reakcji.. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi 1-3 , za pomocą których można dokonać poniższych przemian: S (1)-> SO₂ (2)-> SO₃ (3) -> H₂SO₄ .Napisz równania reakcji chemicznych do podanych opisów 2013-09-17 17:25:08 Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie 2012-05-10 18:30:08 Napisz równania reakcji chemicznych , które przedtawia schemat..

2011-11-23 19:57:28 Napisz lub uzupełnij równania reakcji chemicznych .

Ustal współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji..

Ustal współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Reakcja wymiany pojedynczej to przemiana, podczas której dwa substraty (pierwiastek i związek chemiczny) przekształcają się w dwa produkty (nową substancję prostą i złożoną).Typy reakcji chemicznych 1.. 2011-10-27 20:04:12Zadanie: napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych a Rozwiązanie:a tex ca cl_ 2 to cacl_ 2 tex b tex 4na o_ 2 to 2na_ 2 o tex c tex mg h_ 2 o to mgo h_ 2 uparrow tex d tex pbo h_ 2 to pb h_ 2 o texZadanie: napisz równania i uzgodnij współczyniki podanych reakcji chemicznych a tlenek glinu wodór gt glin woda b glin chlor gt chlorek glinu c Rozwiązanie: a al_2o_3 3h_2 to 2al 3h_2o b 2al 3cl_21.. a)SO2 + ‗O2 → ‗SO3, b)‗CuO + ‗C → ‗Cu + ‗CO2, c)‗Al + ‗HCl → ‗AlCl3 .1 Ułóż równania reakcji chemicznych następujących pierwiastków chemicznych z tlenem oraz podaj ich nazwy: Ca, Cu(II), Al, C(IV) 2 Podziel związki chemiczne na tlenki metali i niemetali oraz podaj ich wzory: tlenek żelaza(III), tlenek azotu(III), tlenek baru, tlenek siarki(VI), tlenek chloru(I), tlenek chromu(VI), tlenek ołowiu(II), tlenek srebra(I) 3 Napisz wzory wodorotlenków o .2.napisz równania reakcji spalania a)całkowitego etanu b)półspalania heksenu c)niecałkowitego propynu zadanie dodane 3 listopada 2010 w Chemia przez użytkownika bea ( -2,330 ) [Szkoła średnia]Zadanie: 1 napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są następujące a chlor chrom gt chlorek chromu iii b żelazo Rozwiązanie: a 3cl_ 2 2cr to 2crcl_ 3 b 2fe o_ 2Reakcje wymiany można podzielić na dwie grupy: reakcje wymiany pojedynczej i reakcje wymiany podwójnej..

Uzupełnij równania reakcji chemicznych i napisz nazwy produktów.

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest następujący: a)węgiel + tlen → tlenek węgla (IV), b)tlenek rtęci (II) → rtęć + tlen, c)glin + chlor → chlorek glinu(III).. siarka + sód -----> siarczek soduOtrzymywanie kwasów: Kwasy beztlenoweH2 + Cl2→ 2 HCl HCl + H2O → HCl(aq) Kwasy tlenoweSO2 + H2O → H2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 CO2 + H2O .Reakcja zachodzi tylko dla tlenków aktywnych metali (litowców i berylowców oprócz berylu) Np. K 2 O + H 2 O → 2 KOH.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz równania reakcji chemicznych przebiegających z udziałem podanych substratów.. metal + woda → wodorotlenek + wodór; Reakcja zachodzi tylko z aktywnymi metalami (litowcami i berylowcami oprócz berylu) Np. Mg + 2 H 2 O → Mg(OH) 2 +H 2 ↑ Ag + H 2 O → nie zachodziRównania reakcji chemicznych.. Wyjaśnij, na czym polegają reakcje: analizy, łączenia, wymiany, rozkładu, syntezy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt