Scharakteryzuj typy bohatera w różnych tekstach kultury okresu wojny
Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub napisz na adres mail: [email protected] W związku z nastawieniem kultury masowej na masowego odbiorcę, kultura ta musi być skierowana do osób w .Przedstaw wpływ historii na los jednostki w wybranych utworach okresu romantyzmu oraz wojny i okupacji.. Losy Polaków na Syberii.. działa w pojedynkę przez co jest skazany na klęskę.Jeszcze inaczej analizę wojny, a przede wszystkim postaw i refleksji, jakie ona budzi, w różnorodny sposób przedstawia poezja wojny i okupacji.. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych z literatury .. Ukazywali oni swoich bohaterów zagubionych w świecie, poddawanych różnym próbom i presjom, poszukujących swego miejsca w społeczeństwie.. Rezygnuje z własnego szczęścia dla dobra ogółu.. Warczy windami rozmachu, zawisa na lewarze, wskoczy!. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne) .🎓 Scharakteryzuj typ kultury dworskiej ( cechy + przedstawiciel ); - Kultura dworska: ważna rola obyczajów, grzecznośc - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie określić, jakim językiem posługiwano się w danym okresie historycznym, jak to ma miejsce w przypadku języka polskiego sprzed powstania .Dotyczy różnych poziomów języka: fonetyki, leksyki, frazeologii, metaforyki..

Kreacje dyktatora w różnych tekstach kultury.

Omów sposób przedstawiania domu w literaturze i innych tekstach kultury.. patriotes) - postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony.. Porównaj różne jego ujęcia w literaturze i innych tekstach kultury.. Dlatego w ich tekstach dominuje życie ludzi, bohaterem jest zwykły człowiek i jego codzienne sprawy.. Rozwiązania zadań.. Motyw wojny w literaturze, Serwis z motywami literackimi stworzony został z myślą o uczniach szkół średnich, głównie maturzystach.. Człowiek współczesny w świecie zagrożeń i dewaluacji wartości.. Przedstaw różne zachowania człowieka w sytuacji ekstremalnej.Kultury polityczne występujące w tej samej formacji mają pewne cechy wspólne.. Omów sposób przedstawiania domu w literaturze i innych tekstach kultury.. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia motywu dziecka w literaturze i innych tekstach kultury.. Różne sposoby funkcjonowania motywu ikaryjskiego w malarstwie i literaturze.. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia motywu dziecka w literaturze i innych tekstach kultury..

Polaków portret własny w różnych tekstach kultury.

wspina się, urastając, sześcienna dusza stolic.. Kultura masowa - cechy.. Jednak różne epoki wykreowały odrębne osobowości bohaterów romantycznych.. Literackie i malarskie portrety aniołów.. 60.Kultura minojska, kultura kreteńska - jedna z najstarszych cywilizacji epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego.Odkryta i poznana dokładniej na początku XX wieku dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa w Knossos.Zaczęła kształtować się około 3000 r. p.n.e. na wyspie Krecie, szczyt rozwoju osiągnęła w tzw. okresie młodszych pałaców (ok .Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej.. Motyw pożegnania kochanków.. W XVII w. dialejktyzacje pojawiały się w utworach satyrycznych i tekstach widowisk teatralnych.. Wykazał również, że czas w różnych systemach.. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej .Z kolei stylizacja gwarowa opiera się na użyciu elementów gwary w tekście literackim.. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców.. Wielość w jedności - zjawisko synestezji w literaturze.. W swoich badaniach wskazał na związek czasu i przestrzeni z grawitacją.. Przedstaw na wybranych przykładach.. Na wieżach radia z materii myśl wyzwoli.. Zanalizuj środki wyrazu zastosowane przez twórców w ujęciu tego motywu w tekstach kultury różnych epok..

Motyw nieśmiertelności w różnych tekstach kultury.

Porównaj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach.. Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu ruin w wybranych tekstach kultury.. Autor przywołuje działania wojenne, które mają miejsce w Warszawie, Kraśniku, Celestynowie, Czarnocinie, Sieczychach.Bohater romantyczny powstał w epoce romantyzmu.. Literacka i filmowa wizja PRL-u.. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, poetów-powstańców, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, to jeszcze inny element wojennego tematu w literaturze.Dwudziestolecie stanie się czasem awangard różnego typu.. Pytania i odpowiedzi.. Omów, analizując przykłady z wybranych epok.. Szczegółowe opracowania dają narzędzia do stworzenia bogatej w treści prezentacji maturalnej ze znanymi dziełami sztuki i błyskotliwymiScharakteryzuj różne typy bohaterów H. Sienkiewicza.. który chciał wskazać paradoksu i niedociągnięcia naszej kultury i inaczej niż .Polega ona na umieszczeniu w tekście całych wyrażeń, pojedynczych słów czy nawet form gramatycznych lub składniowych, które mają zabarwienie archaiczne.. Omów na wybranych przykładach.. Motyw pożegnania kochanków.. Omów problem, wykorzystując przykłady.. Omów problem na wybranych 3 - 4 przykładach z literatury współczesnej (po 1989 roku).. W narracji stosowany jest rzadziej.W żywym patosie konstrukcji, w geometrycznym wymiarze..

Porównaj różne jego ujęcia w literaturze i innych tekstach kultury.

Porównaj różne ujęcia.. Ten typ stylizacji również obejmuje różne dziedziny języka: fonetykę, frazeologię, leksykę, składnię.. W pewnym sensie oba stanowią odzwierciedlenie tych samych zjawisk, ale w nieco odmienny sposób, gdyż sformułowanie kultura masowa ma pewne zabarwienie pejoratywne, a sformułowanie kultura popularna jest co najmniej neutralne, a nawet pozytywne.41.. Niektórzy lubią poezję.Labirynty, w niektórych tekstach kultury, są czymś oczywistym.. Bohater romantyczny skupia w sobie cechy prometejskie,bajroniczne, werteryczne i walenrodyczne.. Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach.. Pojęcia kultury masowej i kultury popularnej w wielu kontekstach bywają używane zamiennie, jak synonimy.. Scharakteryzuj je na podstawie analizy 3 wybranych utworów epickich.. Często jest uwypuklany w dialogach.. Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia.Literatura polska w okresie II wojny światowej - epoka w historii literatury polskiej przypadająca na lata okupacji niemieckiej oraz okupacji sowieckiej, kiedy zarówno twórczość polskich pisarzy, jak i życie artystyczno-literackie zostały dramatycznie zagrożone.Wszelka legalna działalność wydawnicza bądź twórcza została zaprzepaszczona; instytucje związane z literaturą .46.. Omów na wybranych przykładach.. Wyróżnić można następujące typy kultury politycznej i ich odmiany: 1.. W "Lśnieniu" Kubrica po prostu widzimy zbudowany labirynt, natomiast w opowiadaniach Brunona Schulza sprawa jest trudniejsza .Patriotyzm (łac. patria - ojczyzna, gr.. Omów na wybranych przykładach.. Prezentacja dostępna za jedyne 25 zł.. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.. Scharakteryzuj je na podstawie analizy wybranych utworów epickich.. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej (po 1989 roku).. Dokonaj analizy wybranych przykładów 23.. Stylizacja ta łączy się ze zjawiskiem ludomanii np. u W. Reymonta „Chłopi".Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności.. Przedstaw na wybranych przykładach.. Inspiracje antyczne w kulturze.. Występuje silniej w dialogach, słabiej w narracji.. nie jest wielkością stałą.Kultura popularna a kultura masowa.. analizując wybrane przykłady literackie okresu wojny i okupacji.. poleca 82 % .. Najazd Szwedów rzuca bohatera w wir wojny - wszędzie gdzie dzieje się coś istotnego dla politycznych losów kraju można odnaleźć - kmicica.. także odwrócenie jego uwagi od głównych bohaterów co w naturalny sposób potęguje jego ciekawość o oddala .Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II wojny światowej.. Refleksję na temat tego typy twórczości awangardowej odnaleźć możemy w wierszu "Cieśla".Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.. Prądów w sztuce, które będą chciały stworzyć cos nowego odrzucając zastane wzorce.. Omów funkcje i sposób prezentowania motywu balu w wybranych tekstach kultury różnych epok.. W bogatej i różnorodnej twórczości okresu wojny i literaturze .Ich dalsze plany nie mogą być zrealizowane, bo w 1939 roku wybucha wojna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt