Napisz zdania czasie perfekt wykorzystaj czasowniki z ćwiczenia 3
Czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem "er-" - ROZWIĄZANIA.. 3 Zadanie.. Pobierz (doc, 35,0 KB) Podgląd treści.. Ćwiczenie 4 Nareszcie wakacje!. Zapoznaj się z nazwami zastawy stołowej - podręcznik str. 14 i wykonaj w swoich ćwiczeniach zadanie 1, str. 8.. Kliknij i sprawdź nasze ćwiczenia .. Określanie liczby w zdaniu.. NACOBEZU: - Potrafisz powiedzieć co to są czasowniki i na jakie pytania odpowiadają.. Zamień następujące zdania w czasie teraźniejszym na czas Perfekt.czasowniki składające się z dwóch bezokoliczników (np. spazieren gehen) tworzą Perfekt w ten sposób, że drugi czasownik odmieniamy w czasie przeszłym, a pierwszy pozostaje bez zmian (np. spazieren gegangen).. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie zdań do odpowiedniej grupy na podstawie liczby czasownika użytego w zdaniu.. Osoby 2.. 03 cze 2018.Uzupełnij zdania czasownikami z ramki.. 1 Zadanie.. Wzór na tworzenie czasu Perfekt haben lub sein + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II/ Partizip Perfekt) Czas Perfekt z haben Większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.. 7.Czyli w zdaniu w czasie Perfekt nie tłumaczymy: ich habe - ja mam, ich bin - ja jestem.. Ćwiczenie 5 Czasowniki w trybie rozkazującym - Uzupełniamy tekst o brakujące słowa.. (Wczoraj musiałem iść do lekarza.). Polecenie: Choose the correct form of the verb to be.Czasowniki rozdzielnie złożone z czasownikami modalnymi..

- Umiesz wskazać czasowniki w tekście.

(14 pkt.). Podręcznik : Magnet smart 2 Temat lekcji: Czas przeszły - PERFEKT.. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tych .W drugim zdaniu to czas present continous ( czas terazniejszy dokonany ( dokonany - watched - dlatego watched ponieważ jest czasownik regularny i nie nie znajduje się na liście czasowników nieregularnych i nie ma 3 formy dlatego dodajemy koncowkę - ed , i moim zdaniem to tak jest - poogladalem telewizję przez 2 godz ).Czas przeszły (Perfekt) w języku niemieckim Czas przeszły (Perfekt) jest stosowany do opisywania czynności, która zdarzyła się w przeszłości, lecz jej skutki trwają do chwili obecnej.. Ćwiczenie 6 Zamieniamy czasowniki w czasie teraźniejszym na czasowniki w czasie przeszłym (w zdaniach .Opisując zdarzenia z przeszłości przy czasownikach „haben" i „sein" i czasownikach modalnych stosuje się prawie zawsze formę czasu Präteritum, nawet jeśli cały tekst jest sformułowany w czasie Perfekt.. Używamy go w przypadku kiedy wykonana, zakończona przez nas czynność wpływa na nasze życie.. - Potrafisz określić czasy czasowników.Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. Czasy 3.. Uzupełniamy zdania i podkreślamy te wyrazy, które informują o kolejności wykonywanych czynności: ..

- Uzupełniamy tekst o brakujące czasowniki.

Użyj wyobraźni, która jest nieograniczona, jak wiesz 🙂 Powodzenia!. Ćwiczenia gramatyczne.. Ćwiczenie 3.. Perfekt = haben + Infinitiv + Infinitiv (czasownik modalny).. Wykorzystaj podane zwroty.. Widać tutaj ewidentny skutek.Ćwiczenia - Czasowniki nieregularne.. Klipusia zgadzam się z Tobą w pełni, chociażby to słówko "mówić" ma trzy znaczenia i podając jedno z nich, poprawnie napisane, okazuje się być błędem, co jest naprawdę bardzo wkurzające.. błagam pilne!. Tryby OsobyCzas przeszły (Perfekt) z "haben" Czasownik posiłkowy haben występuje w czasie Perfekt najczęściej, gdyż łączy się z nim najwięcej czasowników.. Zadanie #1. przyjechałam wczoraj z Polski, my byliśmy chorzy, oni nie wiedzieli, że dziś jest egzamin,Zadanie: ułóż po 3 zdania w czasie perfect z czasownikiem haben i sein Rozwiązanie: ich habe ein buch gekauft kupiłem łam książkę er hat viel gearbeitet on dużo pracowałKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ zad1)napisz zdania w czasie Perfect.. Jeżeli użyte są jako czasowniki przechodnie, wtedy wymagają użycia haben, natomiast jeśli wyrażają ruch i są nieprzechodnie, wtedy stoją z sein, np.: Ich bin zur Schule gefahren.Napiszcie prosze poniższe zdania w czasie Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben.. Skoro w bezokoliczniku przedrostek zostaje z czasownikiem, to w zdaniu z czasownikiem modalnym też tak będzie..

Napisz tekst w czasie przeszłym Perfekt, o tym jak Christian spędził wakacje.

Składają się one z dwóch części, z czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II.SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Data: 26.04.2019r.. Na przykład - Jestem na wakacjach.. W języku niemieckim są trzy czasy przeszłe.. W praktyce czas ten wykorzystuje się często w rozmowach, zaś na południu Niemiec jest dominującą formą wyrażania przeszłości.Ćwiczenie 3 Podajemy czasownik w zadanej formie i układamy z nim zdanie.. "Ich muss einkaufen" ( "muss" to czasownik modalny i to on jest odmieniony, "einkaufen" to bezokolicznik, więc przedrostek się nie oddziela)Ćwiczenie 5.. Najprościej zapamiętać je poprzez dobrą znajomość użycia czasownika posiłkowego sein, wówczas odgadnięcie pozostałych przypadków jest łatwe.Na koniec chciałbym jeszcze zaznaczyć, że niektóre czasowniki mogą tworzyć czas przeszły Perfekt zarówno z haben, jak i z sein.. A mianowicie: czas przeszły Perfekt oraz Plusquamperfekt, które są czasami złożonymi..

Większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym "haben".

Jest to czas dokonany.. Przykłady zdań z czasownikiem posiłkowym haben.CELE: - powtórzycie wiadomości o czasownikach, - poznacie czasy w jakich występują czasowniki.. Perfekt z "sein" tworzą czasowniki: a) oznaczające ruch ( przemieszczanie się) do jakiegoś celu (np.: gehen, fahren,Czas niemiecki Perfekt używa się do mówienia o przeszłości; Perfekt niemiecki tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy na drugim miejscu w zdaniu oraz Partizip II na końcu zdania; Czasowniki wyrażające ruch lub zmianę stanu łączą się z czasownikiem posiłkowym „sein" Ćwiczenia na czas PerfektCzas Perfekt - karta pracy do wykorzystania w szkole podstawowej (tylko słabe czasowniki).. Klasa: VIII Czas: 45 min.. 2 Zadanie.. Cele lekcji: • Cele ogólne: Powtórzenie zasad gramatycznych związanych z czasem przeszłym PERFEKT.. Liczby 4.. !przykład:Hwete morgen bin ich um 6 uhr su…Napisz poniższe zdania w czasie Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein: 1.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Rozwiązanie .Edukacja polonistyczna klasa 3.. Wir haben nicht früher kommen können.Czas przeszły Perfekt jest zaprzeczeniem Präteritum.. Ćwiczenia czas .Czas przyszły jest używany w języku niemieckim stosunkowo rzadko, bo w wielu sytuacjach przyszłość można wyrazić za pomocą czasu teraźniejszego z dodatkiem jakiegoś okolicznika czasu, np.: morgen - jutro, übermorgen - pojutrze, nächste Woche - w przyszłym tygodniu, nächstes Jahr - w przyszłym roku itd.. W wolnym czasie lubię podróżować i udzielam się w schronisku dla zwierząt.Czas przeszły Imperfekt to nazwa niemieckiego czasu przeszłego prostego.. Czasownik - określenie liczby czasownika.. W czasie Präteritum 1. os. i 3. os. mają zawsze takie same formy.. Jego druga nazwa brzmi Präteritum.. Napisz do każdego ze zdań dowolną, ale pasująca reakcję związaną z żywieniem.. Zapisz te reakcje w formie pełnych zdań.Perfekt czasowników modalnych występujących z innymi czasownikami składa się z czasownika posiłkowego haben oraz bezokolicznika innego czasownika i czasownika modalnego, które znajdują się na końcu zdania:.. Uzupełnij podane zdania czasownikiem posiłkowym oraz imiesłowem czasu przeszłego.Present Simple - pytania i przeczenia - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. Nauka przez zabawę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt